Δήμος Θάσου


Σύνθεση Δημοτικής Επιτροπής

Α/Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Ιδιότητα
1 Κυριακίδης Ελευθέριος Δήμαρχος /Πρόεδρος Επιτροπής
2 Πυρήνας Ευστράτιος Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας
3 Τσολάκης Σταύρος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
4 Τσουλκάνης Γεώργιος Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Αδειοδοτήσεων, Αθλητισμού και Ζώων Συντροφιάς
5 Φωκά Λαμπρινή Δημοτική Σύμβουλος
6 Αγγελόπουλος Αθανάσιος Δημοτικός Σύμβουλος
7 Χρυσάφης Νικόλαος Δημοτικός Σύμβουλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1 Γεωργίου Ιωάννης Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Εσόδων
2 Μανίτσας Δημήτριος Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
3 Στρατηγέντας Σωτήριος Αντιδήμαρχος τ. Δημαρωγού και Κοινωνικών Υπηρεσιών
4 Μαριός Δημήτριος Δημοτικός Σύμβουλος
5 Καλαφάτης Τηλέμαχος Δημοτικός Σύμβουλος
6 Χονδρογιάννης Βασίλειος Δημοτικός Σύμβουλος