Δήμος Θάσου


Υπηρεσίες Δήμου

Δημοτολόγιο Δήμου Θάσου

Τηλέφωνο: 2393350149 & 2593350170

email θα βρείτε εδω

 

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Λιμένα Θάσου

Τηλέφωνο: 2593023667

email θα βρείτε εδω

 

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Λιμεναρίων Θάσου

Τηλέφωνο: 2593053508

email θα βρείτε εδω

 

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θάσου

Τηλέφωνο: 2593350132

email θα βρείτε εδω

Add a comment

You must be logged in to comment.