Δήμος Θάσου


ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΥΔΟΜ)

Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ)

Η Υπηρεσία Δόμησης και το αρμόδιο το Γραφείο δέχεται τηλεφωνήματα και ραντεβού με φυσική παρουσία

τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: 12.00μ -15.00μμ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2593350154

Εmail: e-adeies@thassos.gr

 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (για λήψη)

Δικαιολογητικά Ηλεκτροδότησης (έντυπες άδειες)

Δικαιολογητικά Ηλεκτροδότησης (ηλεκτρονικές άδειες)

Δικαιολογητικά ΠΕΚ

Δικαιολογητικά – Μεταγενέστερος έλεγχος

Δικαιολογητικά – Κατηγορία 3