Δήμος Θάσου


Υπογραφή Σύμβασης του έργου: “’Αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο δρόμο από τον Πρίνο προς το Καζαβήτι

Σήμερα, Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 υπογράφηκε από το Δήμαρχο Θάσου κ. Ελευθέριο Κυριακίδη και τον κ. Νικόλαο Τσήκο, εκπρόσωπο οικονομικού φορέα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΗΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ»., η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο δρόμο από τον Πρίνο προς Καζαβήτι», συνολικής δαπάνης 209.781,53€ με ΦΠΑ.

Η προθεσμία υλοποίησης του έργου είναι εννέα (9) μήνες και χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας ΑΜΘ σε βάρος του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ, ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΗΣΟΥ ΘΑΣΟΥ» της ΣΑΕΠ 831.

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση τμήματος της οδού μήκους 328,02μ. που οδηγεί από τον Οικισμό «Καλύβια Πρίνου» στους οικισμούς Μικρό και Μεγάλο Καζαβήτι. Το έργο προβλέπει την κατασκευή 3 στροφών, αντί των 4 που υπάρχουν, ενώ τμήμα της οδού μετατοπίζεται βορειότερα από την υπάρχουσα. Περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες αποκατάστασης επικίνδυνων πρανών, οδοστρωσία όπου απαιτείται, ασφαλτόστρωση, πινακίδες σήμανσης, στηθαία ασφαλείας σε συνολικό μήκος 71μ και τέλος διαγράμμιση της οδού.

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε:

«Παρά τις γραφειοκρατικές δυσκολίες και σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια ΑΜΘ, ξεκινά η υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την περιοχή του Πρίνου. Συνεχίζουμε μεθοδικά και επίμονα να εργαζόμαστε αφενός για την αποκατάσταση προβλημάτων σε υπάρχουσες υποδομές και αφετέρου για τη δημιουργία νέων υποδομών προς όφελος των κατοίκων του τόπου μας».