Δήμος Θάσου


Υπογραφή Σύμβασης του έργου: “Αποπεράτωση Δημαρχιακού Καταστήματος” του Δήμου Θάσου

Σήμερα, Παρασκευή 07 Ιουλίου 2023, υπογράφηκε μεταξύ του Δήμαρχου Θάσου κ. Ελευθέριου Κυριακίδη και του κ. Στυλιανίδη Βασίλειου, εκπρόσωπου του οικονομικού φορέα «ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.», η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: “Αποπεράτωση Δημαρχιακού Καταστήματος” του Δήμου Θάσου, συνολικής δαπάνης 3.181.135,57 € με ΦΠΑ.

Το έργο είναι ενταγμένο στον Άξονα «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και η διάρκειά του ορίζεται σε δέκα (10) μήνες.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αποπεράτωση του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Θάσου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου και την εξυπηρέτηση των Δημοτών, επιλύοντας τη σημερινή κατακερματισμένη στέγαση των υπηρεσιών και παρέχοντας στους πολίτες και τους εργαζόμενους ένα σύγχρονο κτίριο με σεβασμό στο περιβάλλον και με διευκόλυνση στην προσβασιμότητα ΑμΕΑ.

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε:

«Η δημιουργία ενός σύγχρονου Δημαρχιακού Μεγάρου αντάξιου της Θάσου αποτέλεσε διαχρονικό όραμα για τις Διοικήσεις του Δήμου και τους κατοίκους της Θάσου.

Η υλοποίηση του έργου αποτέλεσε δέσμευση για την Διοίκησή μας.

Επικαιροποιήσαμε τις σχετικές μελέτες, εξασφαλίσαμε την αναγκαία χρηματοδότηση ύψους 3.428.288,74€, και καταφέραμε στις 7 Φεβρουαρίου 2022 να υπογράψουμε την σύμβαση 2.376.997,13€ για την εκτέλεση του έργου, οι ανάδοχοι όμως διέλυσαν την σύμβαση, στα πλαίσια και των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης.

Με την υπογραφή της σημερινής σύμβασης του έργου ύψους 3.181.135,57€, παρά τις σύνθετές και πολυδαίδαλες γραφειοκρατικές διαδικασίες και δυσκολίες, ξεκινά αισιόδοξα η εκτέλεση του έργου, και η υλοποίηση της δέσμευσή μας προς τους πολίτες της Θάσου και τους υπαλλήλους του Δήμου.

Παρά τα εμπόδια, με όραμα, προσπάθεια και αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες της Θάσου ο Δήμος της Θάσου αλλάζει. Η Θάσος αλλάζει!»