Δήμος Θάσου


Υπογραφή Σύμβασης του έργου: “Αποπεράτωση Δημαρχιακού Καταστήματος” του Δήμου Θάσου

Σήμερα, Δευτέρα 07 Φεβρουαρίου 2022 υπογράφηκε μεταξύ του Δήμαρχου Θάσου κ. Ελευθέριου Κυριακίδη και των κ. Μεγκλή Πέτρου και κ. Τριμίντζιου Σταμούλη, εκπρόσωπων του οικονομικού φορέα ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ-ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ME.KON. Α.Ε. – ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε.», η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: “Αποπεράτωση Δημαρχιακού Καταστήματος” του Δήμου Θάσου, συνολικής δαπάνης 2.376.997,13€ με ΦΠΑ.

Το έργο είναι ενταγμένο στον Άξονα «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και η διάρκειά του ορίζεται σε δέκα (10) μήνες.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η αποπεράτωση του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Θάσου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου και την εξυπηρέτηση των Δημοτών, επιλύοντας τη σημερινή κατακερματισμένη στέγαση των υπηρεσιών και παρέχοντας στους πολίτες και τους εργαζόμενους ένα σύγχρονο κτίριο με σεβασμό στο περιβάλλον και με διευκόλυνση στην προσβασιμότητα ΑμΕΑ.

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε:

«Η δημιουργία ενός Δημαρχιακού Μεγάρου αντάξιου της Θάσου αποτέλεσε διαχρονικό όραμα για τις Διοικήσεις του Δήμου και τους κατοίκους της Θάσου.

Για την Διοίκησή μας αποτέλεσε δέσμευση, η οποία παρά τις γραφειοκρατικές δυσκολίες, γίνεται πράξη.

Με την ολοκλήρωση του Δημαρχιακού Μεγάρου βελτιώνονται αφενός οι συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων του Δήμου και αφετέρου οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου προς τους πολίτες».