Δήμος Θάσου


Υπογραφή Σύμβασης του έργου: “Διαμόρφωση δημοτικής οδού με κυβόλιθους στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου”

Σήμερα, Πέμπτη 03 Αυγούστου 2023, υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Θάσου κ. Ελευθέριο Κυριακίδη και τον κ. Γεώργιο Παπαοικονόμου, εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα «ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση δημοτικής οδού με κυβόλιθους στον οικισμό Σκάλας Ποταμιάς Δήμου Θάσου», συνολικής δαπάνης 80.384,78 € με ΦΠΑ.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 2 μήνες και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Θάσου.

Το έργο αφορά στην διάστρωση δημοτικής οδού, συνολικού μήκους περί τα 80,00μ., με κυβόλιθους στον οικισμό της Σκάλας Ποταμιάς, στο τμήμα από τη διασταύρωση της κεντρικής οδού, πριν τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου έως και το σημείο που αυτή συναντά την παραλιακή οδό της Σκάλας Ποταμιάς.

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε:

«Με το έργο επιδιώκουμε να βελτιώσουμε σημαντικά την αισθητική μιας σημαντικής οδού στην περιοχή της Σκάλας Ποταμιάς από την οποία διέρχεται μεγάλο πλήθος επισκεπτών. Το έργο λειτουργεί συμπληρωματικά και με άλλα έργα που εκτελούνται στην περιοχή.

Στόχος της Διοίκησης είναι η συνέχιση της διάστρωσης, σε επόμενο χρονικό διάστημα, και της παραλιακής οδού της Σκάλας Ποταμιάς.

Οι παρεμβάσεις του Δήμου Θάσου, στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων του, είναι στοχευμένες και συνεχείς».