Δήμος Θάσου


Υπογραφή Σύμβασης του έργου: “ Κατασκευή γέφυρας σε αντικατάσταση ‘’ιρλανδικής διάβασης’’ επί της παλαιάς χάραξης της Εθνικής οδού Λιμεναρίων-Λιμένα”

Σήμερα 22 Μαρτίου 2021, υπογράφηκε από το Δήμαρχο Θάσου κ. Ελευθέριο Κυριακίδη και τον κ. Σκούρα Κωνσταντίνο, η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: “ Κατασκευή γέφυρας σε αντικατάσταση ‘’ιρλανδικής διάβασης’’ επί της παλαιάς χάραξης της Εθνικής οδού Λιμεναρίων-Λιμένα”, συνολικής δαπάνης 420.501,52€ με ΦΠΑ.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΕΠ ΑΜΘ σε βάρος του έργου ‘’ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ, ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΗΣΟΥ ΘΑΣΟΥ’’ της ΣΑΕΠ 831 και η διάρκειά του ορίζεται σε εννέα (9) μήνες.

Το έργο αφορά στην κατασκευή γέφυρας και ισόπεδου κυκλικού κόμβου στο ρέμα μεταξύ των οικισμών Σκάλας Μαριών, Μαριών και Λιμεναρίων. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι χωματουργικές εργασίες, τεχνικά έργα, οδοστρωσία, ασφαλτικά, σήμανση, τοποθέτηση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, διαγράμμιση οδοστρώματος και ηλεκτροφωτισμός.

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε:

«Παρά τις δύσκολες συνθήκες, η εκτέλεση των έργων του Δήμου Θάσου συνεχίζεται απρόσκοπτα.

Η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου εγκρίθηκε προς την Περιφέρεια ΑΜΘ μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2016. Μετά από πολλές δυσκολίες και σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια ΑΜΘ εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την έναρξη υλοποίησης του σημαντικού αυτού έργου».