Δήμος Θάσου


Υπογραφή Σύμβασης του έργου: “ Συντήρηση και Καθαρισμός του δικτύου αντιπυρικών ζωνών των Δημοτικών Δασών του Δήμου Θάσου”

Σήμερα, Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022, υπογράφηκε από το Δήμαρχο Θάσου κ. Ελευθέριο Κυριακίδη και τον κ. Παπαδόπουλο Νικόλαο, εκπρόσωπο του Οικονομικού φορέα «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ», η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση και Καθαρισμός του δικτύου αντιπυρικών ζωνών των Δημοτικών Δασών του Δήμου Θάσου», συνολικού ποσού 865.800,00€ με Φ.Π.Α..

Η πίστωση του έργου προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» (Π.Α.Α. 2014 – 2020) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου σύμφωνα και με τους όρους της διακήρυξης του έργου είναι 12 μήνες.

Το έργο αφορά την συντήρηση και τον καθαρισμό του συνόλου του δικτύου των αντιπυρικών ζωνών, πλάτους 20, 40 και 60 μέτρων, των Δημοτικών Δασών του Δήμου Θάσου.

 

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε:

«Με την παρούσα σύμβαση ξεκινά η υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού έργου προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και των Δασών της Θάσου.

Η εκτέλεσή του βελτιώνει έμπρακτα την αντιπυρική προστασία της Θάσου μετά από πολλά έτη και σε βάθος χρόνου.

Το παρόν έργο, όπως και το έργο «Βελτίωση βατότητας δημοτικού δασικού οδικού δικτύου Ν. Θάσου», που βρίσκεται και αυτό σε διαδικασία συμβασιοποίησης, αποτελούν δύο έργα για τα οποία η υποβολή της πρότασης ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2020, εντάθηκαν σε χρηματοδότηση τον Μάιο του 2021 και πλέον, με την ολοκλήρωση των σύνθετων γραφειοκρατικών και διαγωνιστικών διαδικασιών, βαίνουν προς την έναρξη της υλοποίησή τους».