Δήμος Θάσου


Χρηματοδότηση με 750.000€ έργων αποκατάστασης καταστροφών στο Δήμο Θάσου από τις πλημμύρες του Νοέμβριου 2019

Κατόπιν ενεργειών της Διοίκησης και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θάσου, με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποφασίσθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, στη ΣΑΕ 872 των  έργων:

1) Επανακατασκευή κατεστραμμένων τοιχείων αντιστήριξης στην περιοχή Κάστρο Λιμεναρίων Δήμου Θάσου λόγω έκτακτης ανάγκης (θεομηνία) που προέκυψε από τις πλημμύρες του Νοέμβριου 2019, συνολικού προϋπολογισμού 400.000€. Το έργο αφορά την αποκατάσταση καταστροφών σε πρανή παρασύροντας τοιχεία αντιστήριξης και μεγάλα τμήματα του οδοστρώματος του δρόμου που οδηγεί στο  ¨Κάστρο¨ Λιμεναρίων Θάσου.

2) Επανακατασκευή κατεστραμμένων οχετών όμβριων στον Λιμένα (Θάσος) Δήμου Θάσου λόγω έκτακτης ανάγκης (θεομηνία) που προέκυψε από τις πλημμύρες του Νοέμβριου 2019, συνολικού προϋπολογισμού 350.000€. Το έργο αφορά την κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού μήκους 215m, φρεατίων και καναλιών ομβροσυλλογής για την διευθέτηση των επιφανειακών όμβριων υδάτων με τις απαιτούμενες σωληνώσεις και εσχάρες υδροσυλλογής, καθώς την ανακατασκευή του οδόστρωματος άνωθεν του οχετού με τα απαιτούμενα κρασπεδόρειθρα για την αρτιότερη διευθέτηση των επιφανειακών όμβριων υδάτων.

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε:

«Ως Διοίκηση σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για ακόμη μία φορά, αποδεικνύουμε στην πράξη ότι με προσήλωση και μεθοδικότητα, παρά τις γραφειοκρατικές δυσκολίες, επιτυγχάνουμε χρηματοδοτήσεις προκειμένου να αποκατασταθούν ζημιές σε υποδομές προς όφελος των πολιτών της Θάσου.

Συνεχίζουμε με την ίδια προσήλωση και στην ταχύτερη δυνατή υλοποίηση των έργων.

Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο για την ουσιαστική συνδρομή του στην ένταξη των ανωτέρω έργων και για το συνεχές έμπρακτο ενδιαφέρον του για τον τόπο μας».