Δήμος Θάσου


 1. «Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 Μαριών»

  Comment
  Ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο για τη διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Κατσκευή Γηπέδου 5Χ5 Μαριών” dikairiksi_5x5marion Η διακήρυξη έλαβε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC004243601
 2. «Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Προσθήκη Αιθουσών Γυμνασίου Λυκείου Λιμένα»

  Comment
  Ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο για τη διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Προσθήκη αιθουσών Γυμνασίου Λυκείου Λιμένα” dikairiksi_prosthikiaithouson Η διακήρυξη έλαβε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC004219371
 3. «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 19/12/2018»

  Comment
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                                                                                                                 Θάσος,  14/12/2018                                                                                                   Αριθ. πρωτ.: 14952  Αριθ. Συνεδρ.: 44η                                                                                            ΠΡΟΣ                                                                   Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:   κ. ΠΕΤΑΜΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ κ. ΒΛΑΧΟΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ κ. ΜΑΛΛΙΑΡΟ ΣΩΤΗΡΙΟ κ. ΣΟΦΙΑ...
 4. «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου προμήθειας καυσίμων των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θάσου ετών 2018-2019»

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Καυσίμων των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θάσου ετών 2018-2019»  kausima_npdd_diakiriksi kausima_npdd_meleti kausima_npdd_entypoprosforas kausima_npdd_teyd Η διακήρυξη έλαβε μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC004123325
 5. «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου προμήθειας καυσίμων του Δήμου Θάσου έτους 2019»

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια Καυσίμων του Δήμου Θάσου έτους 2019”  kausima_dimos_diakiriksi kausima_dimos_meleti kausima_dimos_entypoprosforas kausima_dimos_teyd Η διακήρυξη έλαβε μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC004105133
 6. «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 7/12/2018»

  Comment
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                                                                                                                 Θάσος,  29/11/2018                                                                                                   Αριθ. πρωτ.: 14192  Αριθ. Συνεδρ.: 43η                                                                                            ΠΡΟΣ                                                                   Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:   κ. ΠΕΤΑΜΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ κ. ΒΛΑΧΟΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ κ. ΜΑΛΛΙΑΡΟ ΣΩΤΗΡΙΟ κ. ΣΟΦΙΑ...