Δήμος Θάσου


  1. «Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Θάσου»

    Comment
    Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη διακήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού που αφορά στην επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Θάσου» paidikesxares_filodimos_diakiriksi paidikesxares_filodimos_meletisiggrafiipoxreoseon paidikesxares_filodimos_teyd paidikesxares_filodimos_entypooikonomikisprosforas Η διακήρυξη έλαβε στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.: 19PROC004307638