Δήμος Θάσου


  1. “Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου, για την υλοποίηση της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θάσου”

    Comment
    Ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός(1) ατόμου, για την υλοποίηση της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θάσου” με κωδικό ΟΠΣ 5002939, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2014-2020, στο Δήμο Θάσου. ΑνακοίνωσηΣΟΧ_1_2019
  2. «Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής – 30/01/2019»

    Comment
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                                                                                                            Θάσος,  30/01/2019                                                                                                   Αριθ. πρωτ.: 1078                                                                                                   Αριθ. Συνεδρ.: 3                                                                                            ΠΡΟΣ                                                                   Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:   κ. ΠΕΤΑΜΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ κ. ΒΛΑΧΟΜΑΝΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ κ. ΜΑΛΛΙΑΡΟ ΣΩΤΗΡΙΟ κ....