Δήμος Θάσου


 1. «Ρύθμιση οφειλών προς τον Δήμο Θάσου»

  Comment
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμος Θάσου στα πλαίσια του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α’) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και...
 2. “Πίνακες- αποτελέσματα προσωπικού ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.”

  Comment
  ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 128 ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΠΑΡ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ ΘΕΣΕΙΣ 2 ΚΩΔΙΚΟΣ 114 ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΧΡ.ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 118 ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 120 ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΡΙΝΟΥ-ΣΩΤΗΡΟΣ ΘΕΣΗ 1 ΚΩΔΙΚΟΣ 121 ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕ...
 3. Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο “Ασφάλιστρα των Μεταφορικών Μέσων και των Μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου”

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την υποβολή προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο “Ασφάλιστρα των Μεταφορικών Μέσων και των Μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου” ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 2019
 4. Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την ”Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων Δήμου Θάσου”

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την ”Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων Δήμου Θάσου” ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ
 5. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ”Προμήθεια γάλακτος μονίμων υπαλλήλων, ΙΔΑΧ , ΙΔΟΧ και κοινωφελούς εργασίας του Δήμου Θάσου έτους 2019”

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την ”Προμήθεια γάλακτος μονίμων υπαλλήλων, ΙΔΑΧ , ΙΔΟΧ και κοινωφελούς εργασίας του Δήμου Θάσου έτους 2019” ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 6. Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Θάσου

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Θάσου: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ pdf ΤΕΥΔ html
 7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ (20) ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ.(ΣΟΧ 2/2019)

  Comment
  Στο παρακάτω επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε την ανακοίνωση για την σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου. ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΕΠ