Δήμος Θάσου


  1. Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Θάσου

    Comment
    Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Θάσου: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ pdf ΤΕΥΔ html