Δήμος Θάσου


  1. Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο “Ασφάλιστρα των Μεταφορικών Μέσων και των Μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου”

    Comment
    Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την υποβολή προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο “Ασφάλιστρα των Μεταφορικών Μέσων και των Μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου” ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 2019