Δήμος Θάσου


  1. Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την την παροχή της Υπηρεσίας «Ασφάλεια  παραλιών – Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2019»

    Comment
    Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την την παροχή της Υπηρεσίας «Ασφάλεια  παραλιών – Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2019» ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ διακηρυξη κημδης espd-request-v2