Δήμος Θάσου


  1. Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ,της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

    Comment
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Θάσος,02 Σεπτεμβρίου 2019 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                             ...