Δήμος Θάσου


  1. Μαζικοί προληπτικοί έλεγχοι με rapid test από την κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ στον οικισμό της Θάσου (Λιμένας) στις 08-04-2021

    Έπειτα από συνεννόηση με το Δήμο Θάσου, την Πέμπτη 08-04-2021, από 09:00πμ έως 12:00μμ, η κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ Θάσου θα διενεργεί προληπτικά tests ανίχνευσης Covid-19 στον οικισμό της Θάσου (Λιμένας) στο κτίριο του Καλογερικού (για όλο το πληθυσμό του Λιμένα Θάσου).
  2. Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 09-04-2021

    Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ                                                            Θάσος, 05-04-2021 Αριθ. πρωτ.: 5277 Αριθ. Συνεδρ.: 6η                                                                   ...