Δήμος Θάσου


  1. “Ένταξη της ΠΕ Θάσου στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου <Βαθύ Κόκκινο> – Μέτρα”

    Εξεδόθη σήμερα η υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489/16-04-201 (ΦΕΚ Β΄1558/17-04-2021) ΚΥΑ με θέμα: <Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από  τον  κίνδυνο  περαιτέρω  διασποράς  του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη M. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021...