Δήμος Θάσου


  1. Υπογραφή σύμβασης του έργου “Ανάπλαση και Ανάδειξη Δασικού Κήπου Ποτού”

    Σήμερα, Πέμπτη 02 Σεπτεμβρίου 2021, μεταξύ του Δημάρχου Θάσου κ. Ελευθέριου Κυριακίδη και του αναδόχου του έργου κ. Κωνσταντίνου Γκουλούση, υπογράφηκε η σύμβαση του έργου “Ανάπλαση και Ανάδειξη Δασικού Κήπου Ποτού”, συνολικής δαπάνης 36.183,91 € με Φ.Π.Α. Το έργο υλοποιείται από το Δήμο Θάσου και με ιδίους πόρους του Δήμου,...