Δήμος Θάσου


  1. Ανακοίνωση έναρξης αιτήσεων για πρόσληψη 4 εργατών καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρων) δίμηνης διάρκειας

    ΑΔΑ ανακοίνωσης: ΨΜΕ1ΩΡΔ-Ω7Ω Αρ. Πρωτ. Ανακοίνωσης: 15636/11-10-2021 Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από 12/10/2021 έως και 15/10/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας,  για  την αντιμετώπιση έκτακτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών, κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητα: Κλάδος Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονική...