Δήμος Θάσου


  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Destinations for All»

    Ο Δήμος Θάσου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» υλοποιεί το έργο με τίτλο: “Initiative for improving the capacity and accessibility of tourism destinations in the cross border area” και ακρωνύμιο “Destinations for all” με τον επικεφαλής εταίρο του έργου Municipality of Garmen (LB). Στο...