Δήμος Θάσου


  1. Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 16-05-2022 (21η Συνεδρίαση)

    EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Θάσος, 12-05-2022 Αριθ. πρωτ.  12393 Αριθ. Συνεδρ.: 21η   ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: 1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος 2. κ. Τσολάκης Σταύρος 3. κ. Πιπίνης Δημήτριος 4. κ. Μανίτσας Δημήτριος 5. κ. Μαριός...