Δήμος Θάσου


  1. Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής στις 13-09-2022 (44η Συνεδρίαση)

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                                                                                            Θάσος, 9-9-2022 Αριθ. πρωτ.: 20690 Αριθ. Συνεδρ.:44η   ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:   Κος Στρατηγέντας Σωτήριος κος Τσολάκης Σταύρος κος Πιπίνης Δημήτριος κος Μανίτσας Δημήτριος κος Μαριός Δημήτριος κος Χρυσάφης Νικόλαος...
  2. Πρόσκλση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 9-9-2022 (16η Συνεδρίαση)

    Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ                                                            Θάσος,09-09-2022 Αριθ. πρωτ.:20647 Αριθ. Συνεδρ.: 16η   ΠΡΟΣ Δήμαρχο Θάσου...