Δήμος Θάσου


3η Θεματική Διαβούλευση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Θάσου

ο Δήμος Θάσου απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στην “Τρίτη (3η) Θεματική Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Θάσου“.

Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 27/09/2022 στις 10:00 π.μ. μέσω του συνδέσμου:

https://us06web.zoom.us/j/83402014343

Ο Δήμος Θάσου συμπορευόμενος με τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για τη βιώσιμη κινητικότητα, προωθεί την υλοποίηση του τοπικού ΣΒΑΚ. Μέσω του ΣΒΑΚ επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός συστήματος που θα συμβάλει στην  αστική αναζωογόνηση της περιοχής θέτοντας σε προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζή και ποδήλατο) έναντι της μηχανοκίνητης.

Στο πλαίσιο της τρίτης διαβούλευσης θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του δικτύου εμπλεκόμενων φορέων της τοπικής κοινωνίας προκειμένου:

  • να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της διαδικτυακής διαβούλευσης για την ανάδειξη του μελλοντικού σεναρίου κινητικότητας
  • να παρουσιαστεί το προσχέδιο των μέτρων αστικής κινητικότητας που έχει διαμορφωθεί από την Ομάδα Έργου
  • να τοποθετηθεί επί του καταλόγου των προτεινόμενων μέτρων αστικής κινητικότητας

 

Πρόσκληση του Δήμου Θάσου