Δήμος Θάσου


  1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

    Comment
                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ     ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 Κωδικοί Αριθμοί   Έσοδα από εισπράξεις Προϋπολογισμός σε € 0 Τακτικά έσοδα  6.040.931,72   1 (πλην 12 – 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες και έργα)  ...
  2. Ομόφωνο Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Για Τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια Σε Λιμένα Και Νότια Θάσο

    Comment
      Την Παρασκευή 11/11/2016 και την Τρίτη 15/11/2016 κάηκαν μια κατοικία και μια σταυλική εγκατάσταση στη Δ.Κ. Θεολόγου Θάσου. Ο χρόνος επέμβασης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ανήλθε σε περισσότερο από μιάμιση ώρα λόγω ότι τα Πυροσβεστικά οχήματα διένυσαν πάνω από 60 χιλιόμετρα μέχρι τον τόπο του συμβάντος. Προτού θρηνήσουμε και θύματα...