Δήμος Θάσου


 1. Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Θάσου στις 08-11-2022

  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Θάσος, 02/11/2022  Αριθμ. πρωτ: 23598 Αριθμ.Συνεδρ.1η   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  ...
 2. 3η Θεματική Διαβούλευση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Θάσου

  ο Δήμος Θάσου απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στην “Τρίτη (3η) Θεματική Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Θάσου“. Η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 27/09/2022 στις 10:00 π.μ. μέσω του συνδέσμου: https://us06web.zoom.us/j/83402014343 Ο Δήμος Θάσου συμπορευόμενος με τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για τη βιώσιμη κινητικότητα, προωθεί την...
 3. Δημοσιοποίηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που αφορά στο Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (ΠΕΑΛ) Θάσου. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 07-07- 2022

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: 07-07- 2022 Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου (Δ/νση: Καλογερικό Θάσος Θάσου Τ.Κ 64004 , Τηλ. 25930-22311, e-mail: dimotikolimenikotameio@thassos.gr ), ως Αρχή Σχεδιασμού του Πλαισίου Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (ΠΕΑΛ) Θάσου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4.2. του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ.107017/05.09.2006 (Β’ 1225), όπως...
 4. Ανώνυμη διαδικτυακή έρευνα διερεύνησης επιλογών κινητικότητας για τους κατοίκους του Δήμου Θάσου στα πλαίσια εκπόνησης Σχέδιου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

  Ο Δήμος Θάσου συμμετέχοντας στην παγκόσμια κινητοποίηση για το περιβάλλον και έχοντας στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών στη πόλη και στην ευρύτερη περιοχή της, πήρε την πρωτοβουλία να εκπονήσει Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), με στόχο την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του οδικού δικτύου και κάθε δημόσιου...
 5. Ενημερωθείτε για την “Τοπογραφική Αποτύπωση – Κτηματογράφηση Κάστρου Λιμεναρίων Θάσου¨ από τα συνημμένα αρχεία

  Comment
  Πίνακας Συντεταγμένων Σημείων Παρατηρήσεις Πολυγωνομετρίας   Επίλυση Πολυγωνικών Οδεύσεων  Τοπογραφικό Διάγραμμα Τεχνική Έκθεση Ταχυμετρία Διάγραμμα Κτηματογράφησης Διάγραμμα Πολυγωνομετρίας Σάρωση 18 Σάρωση 17 Σάρωση 16 Σάρωση 15 Σάρωση 14 Σάρωση 13 Σάρωση 12 Σάρωση 11 Σάρωση 10 Σάρωση 9 Σάρωση 8 Σάρωση 7 Σάρωση 6 Σάρωση 5 Σάρωση 4 Σάρωση 3...
 6. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ “ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ”

  Comment
  Το παρακάτω σχέδιο αποτελεί τμήμα του συνολικού Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Θάσου. Στο συγκεκριμένο τμήμα το οποίο αναρτάται στο διαδίκτυο γίνεται αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο θα γίνεται η ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Θάσου τόσο σε επίπεδο Δήμου όσο και σε επίπεδο...