Δήμος Θάσου


 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο δρόμο από τον Πρίνο προς το Καζαβήτι»

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Θάσος 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 8699 ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο δρόμο από τον Πρίνο προς το Καζαβήτι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο δρόμο από τον Πρίνο προς το Καζαβήτι» Ο Δήμος Θάσου...
 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “INITIATIVE FOR IMPROVING THE CAPACITY AND ACCESSIBILITY OF TOURISM DESTINATIONS IN THE CROSS BORDER AREA” ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “DESTINATIONS FOR ALL”

  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή  υπηρεσιών προβολής και διοργάνωσης εκδηλώσεων στα πλαίσια του έργου  “INITIATIVE FOR IMPROVING THE CAPACITY AND ACCESSIBILITY OF TOURISM DESTINATIONS IN THE CROSS BORDER AREA” ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “DESTINATIONS FOR ALL”   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ INTERREG ΤΕΧΝΙΚΕΣ INTERREG ΠΕΡΙΛΗΨΗ...
 3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΩΝ- ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020»

  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΩΝ- ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020» ΜΕΛΕΤΗ signed ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ_s 20180209-TEYD_v1.0 (1)
 4. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την Προμήθεια καυσίμων Δήμου Θάσου

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την Προμήθεια καυσίμων Δήμου Θάσου Πρόσκληση-υποβολής-προσφοράς (1) ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 20180209-TEYD_v1.0 (1)
 5. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

  Comment
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Θάσος,01/06/2020 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                                                                                                           Αριθ.Πρωτ.:5235 . ΑΔΑ: Ω01ΗΩΡΔ-ΒΗΟ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Θάσου:   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 7/Α/07-06-2010). Το άρθρο 206 του...
 6. Εκμίσθωση Κυλικείου Γυμνασίου–Λυκείου Λιμεναρίων Θάσου

  Comment
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: 64004 Θάσος Τηλ.: 2593350116                   Θάσος, 29/05/2020 Α.Π.:  48     Περίληψη διακήρυξης Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θάσου προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του κυλικείου Γυμνασίου–Λυκείου Λιμεναρίων Θάσου. Οι αιτήσεις-προσφορές θα υποβάλλονται στα...
 7. Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για “Ασφάλιστρα των Μεταφορικών Μέσων και των Μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου”

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για “Ασφάλιστρα των Μεταφορικών Μέσων και των Μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου” ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 2020
 8. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ 2020

  Comment
  ΑΔΑ: Ψ93ΒΩΡΔ-4ΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Θάσος, 19/05/2020 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ  Διοικητικές Υπηρεσίες                                                                    Αριθ.Πρωτ.:4726 Πληροφορίες: Δασκαλοπούλου Θ. Ταχ.Δ/νση:     Θάσος-Θάσου Ταχ.Κωδ.:      64004-Θάσος Τηλέφωνο:2593350140     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Αντιδήμαρχος Θάσου:  Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως αυτό αντικαταστάθηκε...
 9. ΤΕΒΑ: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», Κωδικος MIS 5029035

  Comment
  ΤΕΒΑ: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», Κωδικος MIS 5029035 Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Καβάλας/Θάσου – «ΣΥΝ-ΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Επικεφαλής Εταίρος: Δήμος Καβάλας Εταίροι: Δήμος Παγγαίου, Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥΝΕΣΤΙΑ» Δήμου Νέστου, Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ» Δήμου Θάσου, Κεντρικό Ταμείο Ευποιίας Ιερά – Μητρόπολη Φιλίππων, Νεαπόλεως και...
 10. Περίληψη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση του Δημοτικού Δάσους της Δ.Κ. Θάσου, Δ.Κ. Ποταμιάς και Τ.Κ. Παναγίας, για την Υλοτομία των Προσβεβλημένων (ξερών) Ατόμων Τραχείας Πεύκης, συνολικού όγκου 23.839,87 m3

  Comment
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΤΜΗΜΑ: Περιβάλλοντος Γραφείο: Δασών και Φυσικών Πόρων Ταχ. Δ/νση: 64004 ΘΑΣΟΣ Πληροφορίες: Σταμούλης Αχιλλέας Τηλέφωνο: 2593350157 Fax: 2593022104 E-mail: ax.stamoulis@gmail.com ΑΔΑ:  6ΣΣ7ΩΡΔ-1Β7 Θάσος  13/ 05 / 2020 Αριθ. Πρωτ.: 4469   Περίληψη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση του Δημοτικού...