Δήμος Θάσου


 1. Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ”ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΓΚ ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ”

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για τη διακήρυξη του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ”ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΓΚ ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ” ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 2. Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή/ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή/ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ_ΟΧΗΜΑΤΑ_ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ Τ.Ε.Υ.Δ.  
 3. Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας «Ταχυμεταφορές» (Μεταφορά αλληλογραφίας)

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας «Ταχυμεταφορές» (Μεταφορά αλληλογραφίας) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ τεχνικές προδιαγραφές
 4. Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη

  Comment
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:6ΜΤΨΩΡΔ-Χ2Τ Θάσος, 09-09-2019 Αρ. Πρωτ. 10397   Ταχ. Δ/νση: Θάσος Θάσου Ταχ. Κωδ.: 64004 Πληροφορίες: Σ. Δρακόντου, Β. Μέτσικας Τηλ.: 2593350133, 2593350140 ΦΑΞ: 2593022104 e-mail: s.drakontou@thassos.gr v.metsikas@0687.syzefxis.gov.gr   ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Για την...
 5. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Ασφάλεια παραλιών – Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2019»

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή της Υπηρεσίας “Ασφάλεια  παραλιών – Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2019” ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ (Επιδιορθωμένο)
 6. Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την την παροχή της Υπηρεσίας «Ασφάλεια  παραλιών – Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2019»

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την την παροχή της Υπηρεσίας «Ασφάλεια  παραλιών – Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2019» ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ διακηρυξη κημδης espd-request-v2  
 7. Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Θάσου

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Θάσου: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ pdf ΤΕΥΔ html
 8. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΤΣΙΛΕΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ»

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΤΣΙΛΕΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ» ΜΕΛΕΤΗ διακηρυξη (1) DD_116_TEYD_NEO 4-Οικονομική Προσφορά  
 9. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ”ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΟΣ”

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ TEYD_ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ_ΠΛΑΤΕΙΑΣ_ΣΚΑΛΑΣ_ΣΩΤΗΡΟΣ  
 10. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ “ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΤΟΥ-ΠΕΥΚΑΡΤΙΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)”

  Comment
  Στα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία θα βρείτε  τα έγγραφα που αφορούν τον διαγωνισμό και την διαδικασία:   1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣ ΠΟΤΟΥ 2019 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΣ ΠΟΤΟΥ 2018 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5-ΠΡΟ-LYMATA-POTOS-2019 6-ΤΙΜΟ-LYMATA-POTOS-2018 7-ESY-LYMATA-POTOS-2018 8-.ΤΡΤ-LYMATA POTOS-2018 9-TEXN-POTOS-LYMATA-2019 10-ΥΔΡ-YP-POTOS-LYMATA-2018 11-SAY-LYMATA POTOS-2018 12-FAY-LYMATA POTOS-2018