Δήμος Θάσου


 1. “Διακήρυξη της δημόσιας, ανοιχτής, διεθνούς ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου”, Υποέργο 1 της πράξης “Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου”

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη διακήρυξη της δημόσιας, ανοιχτής, διεθνούς ηλεκτρονικής διαδικασίας που αφορά στην επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Θάσου”, Υποέργο 1 της πράξης “Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία...
 2. «Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Θάσου»

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη διακήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού που αφορά στην επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο Δήμο Θάσου» paidikesxares_filodimos_diakiriksi paidikesxares_filodimos_meletisiggrafiipoxreoseon paidikesxares_filodimos_teyd paidikesxares_filodimos_entypooikonomikisprosforas Η διακήρυξη έλαβε στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.: 19PROC004307638  
 3. «Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 Μαριών»

  Comment
  Ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο για τη διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Κατσκευή Γηπέδου 5Χ5 Μαριών” dikairiksi_5x5marion Η διακήρυξη έλαβε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC004243601
 4. «Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Προσθήκη Αιθουσών Γυμνασίου Λυκείου Λιμένα»

  Comment
  Ενημερωθείτε από το επισυναπτόμενο αρχείο για τη διακήρυξη της ανοιχτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Προσθήκη αιθουσών Γυμνασίου Λυκείου Λιμένα” dikairiksi_prosthikiaithouson Η διακήρυξη έλαβε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC004219371
 5. «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου προμήθειας καυσίμων των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θάσου ετών 2018-2019»

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Καυσίμων των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θάσου ετών 2018-2019»  kausima_npdd_diakiriksi kausima_npdd_meleti kausima_npdd_entypoprosforas kausima_npdd_teyd Η διακήρυξη έλαβε μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC004123325
 6. «Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου προμήθειας καυσίμων του Δήμου Θάσου έτους 2019»

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια Καυσίμων του Δήμου Θάσου έτους 2019”  kausima_dimos_diakiriksi kausima_dimos_meleti kausima_dimos_entypoprosforas kausima_dimos_teyd Η διακήρυξη έλαβε μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC004105133
 7. «Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της Υπηρεσίας: Θαλάσσιες Μεταφορές Οχημάτων Δήμου Θάσου»

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που αφορά στην παροχή της υπηρεσίας με θέμα: “Θαλάσσιες Μεταφορές Οχημάτων Δήμου Θάσου” diakiriksi_thalassiesmetafores perilipsidiakiriksis_thalassiesmetafores meleti_thalassiesmetafores teyd_thalassiesmetafores entypoprosforas_thalassiesmetafores Η διακήρυξη έλαβε μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.:18PROC003862781
 8. “Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργου, δράσεων επικοινωνίας και ανάπτυξης τουρισμού ΑμεΑ στο πλαίσια του έργου “Initiative for improving the capacity and accessibility of tourism destinations in the cross border area” και ακρωνύμιο “Destinations for all”, στο πλαίσιο της Εδαφικής Συνεργασίας «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020»

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τις λεπτομέρειες της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης έργου, δράσεων επικοινωνίας και ανάπτυξης τουρισμού ΑμεΑ στο πλαίσια του έργου “Initiative for improving the capacity and accessibility of tourism destinations in the cross border area” και ακρωνύμιο “Destinations for...
 9. “Διακήρυξη για το συνοπτικό διαγωνισμό της εργασίας: Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το ΧΥΤΥ του έργου “Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων – Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμάτων (ΜΕΑ) ΠΕ Θάσου”

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά στην επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: “Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το ΧΥΤΥ του έργου “Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων – Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμάτων (ΜΕΑ) ΠΕ Θάσου” DIAKHRYXH KHMDHS MPE XYTY TEXNIKA DEDOMENA SYGGRAFH YPOXREWSEWN Οικονομική Προσφορά ΜΠΕ...
 10. «Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές γαίες του Δήμου Θάσου»

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που αφορά στην επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές γαίες του Δήμου Θάσου” DIAKHRYKSH-AGROTIKES_GAIES_KHMDHS Σχέδια: DIATOMES PRINOY NEW DROMOS LIMENA_ADD POINTS new-Layout1compressed DROMOS LIMENA_ADD POINTS new-Layout2-ilovepdf-compressed DROMOS LIMENA_TOPO_SHMANSH new-Layout1-ilovepdf-compressed DROMOS LIMENA_TOPO_SHMANSH new-Layout2_COMRESS...