Δήμος Θάσου


 1. “Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου προμήθειας οικοδομικών υλικών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου”

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία που αφορούν στη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, προμήθειας οικοδομικών υλικών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θάσου. diakiriksi prokiriksi texnikes_prodiagrafes entipo_oikonomikisprosforas teyd Η διακήρυξη έλαβε μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC002928230
 2. “Διακήρυξη πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στη θέση Βιγλί”

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη διακήρυξη της πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στη θέση «Βιγλί» του οικισμού της Χρυσής Αμμουδιάς (Σκάλα Παναγίας) της Τοπικής Κοινότητας Παναγίας του Δήμου Θάσου. diakiriksi_vigli perilipsi_diakiriksis_vigli  
 3. «Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Γέφυρα στην έξοδο Πρίνου προς Καζαβήτι”»

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη διακήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού, που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: “Γέφυρα στην έξοδο Πρίνου προς Καζαβήτι” perilipsi_diakiriksis diakiriksi teyd proipologismos timologio esy tsy texniki_perigrafi sxedia Η διακήρυξη έλαβε στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΚΗΜΔΗΣ μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.:18PROC002898130
 4. Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης ΧΥΤΥ του έργου “Τοπική μονάδα διαχείρισης αποβλήτων – μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) Π.Ε. Θάσου”

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά στην εκπόνηση της μελέτης ΧΥΤΥ του έργου “Τοπική μονάδα διαχείρισης αποβλήτων – μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) Π.Ε. Θάσου”. diakiriksi_xyty perilipsi_diakiriksis_xyty ekthesiprodiagrafon_xyty ekthesiskopimotitas_xyty syggrafiypoxreoseon_xyty teuxostexnikondedomenon_xyty ypodeigmateyd_xyty Η διακήρυξη έλαβε στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΚΗΜΔΗΣ μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC002860120 
 5. “Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου του Δήμου Θάσου και των Νομικών του Προσώπων”

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τις λεπτομέρειες της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου του Δήμου Θάσου και των Νομικών του Προσώπων» Η διακήρυξη έλαβε μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC002676346 meleti_pantopoleio diakiriksi_pantopoleio teyd_pantopoleio entipo_oikonomikisprosforas
 6. “Διακήρυξη διαγωνισμού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Θάσου”

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τις λεπτομέρειες της διακήρυξης του ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Θάσου» Η διακήρυξη έλαβε μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC002566469 meleti_kausima diakiriksi_kausima eeep_kausima entipoprosfroas_kausima
 7. «Διακήρυξη Διαγωνισμού για τη προμήθεια οχημάτων, μηχανημάτων έργου και απορριματοφόρων Δήμου Θάσου»

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τις λεπτομέρειες της διακήρυξης του ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια οχημάτων, μηχανημάτων έργου και απορριματοφόρων Δήμου Θάσου” Η διακήρυξη έλαβε μοναδικό αριθμό Α.Δ.Α.Μ.: 18PROC002522168   diakiriksi_oximata perilpsi_diakiriksis meleti_oximata eeep oikonomiki_prosfora
 8. “Διακήρυξη του Δήμου Θάσου για την κατασκευή του έργου: Οδοποιία Δ.Δ. Λιμεναρίων-Ποταμιάς-Παναγίας”

  Comment
  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για την ορθή επανάληψη της διακήρυξης της Δημόσιας, Ανοικτής, Ηλεκτρονικής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: “Οδοποιία Δ.Δ. Λιμεναρίων-Ποταμιάς-Παναγίας” Παραρτήματα: diakiriksi_limenaria_potamia_panagia_orthiepanalipsi esy_limenaria_potamia_panagia fay_limenaria_potamia_panagia perilipsidiakiriksis_limenaria_potamia_panagia_diavgeia_orthiepanapalipsi proipologismos_limenaria_potamia_panagia say_limenaria_potamia_panagia texnikiekthesi_limenaria_potamia_panagia timologia_limenaria_potamia_panagia Η διακήρυξη του διαγωνισμού έλαβε μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ: 17PROC002482482
 9. «Επαναπροκήρυξη & Παραρτήματα Δήμου Θάσου για την Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων & Λαμπτήρων Τύπου LED»

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για την επαναπροκήρυξη της Δημόσιας, Ανοικτής, Διεθνούς, Ηλεκτρονικής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Δημοτικό Φωτισμό με την Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED & την Προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED” Επαναπροκήρυξη: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ LED ΘΑΣΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 17685 7-12-2017 Παραρτήματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...
 10. “Διακήρυξη & Παραρτήματα Δήμου Θάσου για την Προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων & Λαμπτήρων Τύπου LED”

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τη διακήρυξη της Δημόσιας, Ανοικτής, Διεθνούς, Ηλεκτρονικής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: “Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Δημοτικό Φωτισμό με την Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED & την Προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED” Διακήρυξη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ LED ΘΑΣΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.10585 28-7-2017 Παραρτήματα:  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ...