Δήμος Θάσου


 1. Διακήρυξη για την εκποίηση ανεπιτήρητων ζώων που περισυλλέχθηκαν από τον Δήμο Θάσου

  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη για την εκποίηση ανεπιτήρητων ζώων που περισυλλέχθηκαν από τον Δήμο Θάσου: περιληψη διακηρυξης με υπογραφη διακηρυξη με υπογραφη
 2. Διακήρυξη Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση του Δημοτικού Δάσους στις Δ.Κ. Θάσου Θάσου, Δ.Κ. Παναγίας Θάσου και Δ.Κ. Πρίνου Θάσου, βάσει της εγκριθείσας διαχειριστικής μελέτης

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΑΣΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ: Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία, για την εκμίσθωση του Δημοτικού Δάσους Θάσου στις Δ.Κ. Θάσου Θάσου, Δ.Κ. Παναγίας Θάσου και Δ.Κ. Πρίνου Θάσου για το δικαίωμα υλοτομίας και απολήψεως 685,084 κ.μ. Τραχείας Πεύκης και 263,115 κ.μ. Μαύρης Πεύκης, βάσει της εγκριθείσας διαχειριστικής μελέτης. με αυξομείωση...
 3. Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου ¨ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021¨

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  1.Ο Δήμος Θάσου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ¨ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021¨, με προϋπολογισμό 165.689,36 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ. Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών ΟΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 133.509,11ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), χωρίς Αναθεώρηση και ΦΠΑ . Κριτήριο για την...
 4. Ανακοίνωση ΣΜΕ3-2021 για πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου

  Ο Δήμος Θάσου, που εδρεύει στη Θάσο Θάσου Ν. Καβάλας , ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου συνολικού αριθμού δύο (2) εξωτερικών συνεργατών, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Θάσου , στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Adrion Cultural Heritage Collections Network -ADRINETBOOK” του προγράμματος INTERREG V-B Adriatic-Ionian Cooperation...
 5. ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ3/2021 Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σχολικές καθαρίστριες

  Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα επτά (17) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Θάσου. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Πίνακας προσωρινος Σχολικές Καθαριστριες – Ω2ΒΕΩΡΔ-9Μ1 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ – Πίνακας Σχολικές Καθαριστριες ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους...
 6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3/2021 ΕΝΑΡΞΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ3/2021 Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από 10/8/2021 έως και 16/8/2021 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα επτά (17) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Θάσου, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού...
 7. Ανακοίνωση έναρξης αιτήσεων για πρόσληψη 4 εργατών καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρων) δίμηνης διάρκειας

  ΑΔΑ ανακοίνωσης: ΨΞ09ΩΡΔ-2ΑΖ  Αρ. Πρωτ. Ανακοίνωσης: 11816/29-07-2021 Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από 30/07/2021 έως και 03/08/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας,  για  την αντιμετώπιση έκτακτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών, κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητα: Κλάδος Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονική...
 8. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Ασφάλεια παραλιών – Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2021

  ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  «Ασφάλεια  παραλιών – Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2021»   Ο Δήμος Θάσου ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία «Ασφάλεια  παραλιών – Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2021» Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω σύμβασης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α/153/2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου και...