Δήμος Θάσου


 1. Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

  Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2020 Πίνακας Απορριπτέων Καθαρίστριες ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
 2. Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού ΙΔΟΧ (4 Μήνες)

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Θάσος,01/09/2020 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                  Αριθ.Πρωτ.:9838 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ  ΑΔΑ: ΩΤΣΚΩΡΔ-Ι5Κ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών...
 3. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΘΑΣΟΣ ΘΑΣΟΥ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ Διοικητικές Υπηρεσίες Πληροφορίες: Δρακόντου Σωτηρία Τηλ. 2593350133 Θάσος, 25/08/2020 Αριθμ. Πρωτ.:9511 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΧΕΤ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2020 ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ. Ο τρόπος μοριοδότησης της...
 4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2020 Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Θάσος, 20/08/2020 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 9276 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πιέρ ντε Βαμπέζ 7 Ταχ. Κώδικας: 64004 Πληρ.: κα. Δασκαλοπούλου Θεοδώρα Πληρ.: κ. Μέτσικας Βασίλειος Τηλ.:   2593350140 Φαξ:   25930234701 Email: d.daskalopoulou@thassos.gr Email: v.metsikas@thassos.gr                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2020 για τη πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας...
 5. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο δρόμο από τον Πρίνο προς το Καζαβήτι»

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Θάσος 07/08/2020 Αρ. Πρωτ.: 8699 ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο δρόμο από τον Πρίνο προς το Καζαβήτι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση ευστάθειας πρανών στο δρόμο από τον Πρίνο προς το Καζαβήτι» Ο Δήμος Θάσου...
 6. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “INITIATIVE FOR IMPROVING THE CAPACITY AND ACCESSIBILITY OF TOURISM DESTINATIONS IN THE CROSS BORDER AREA” ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “DESTINATIONS FOR ALL”

  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή  υπηρεσιών προβολής και διοργάνωσης εκδηλώσεων στα πλαίσια του έργου  “INITIATIVE FOR IMPROVING THE CAPACITY AND ACCESSIBILITY OF TOURISM DESTINATIONS IN THE CROSS BORDER AREA” ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “DESTINATIONS FOR ALL”   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ INTERREG ΤΕΧΝΙΚΕΣ INTERREG ΠΕΡΙΛΗΨΗ...
 7. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΩΝ- ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020»

  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΩΝ- ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020» ΜΕΛΕΤΗ signed ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ_s 20180209-TEYD_v1.0 (1)
 8. Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την Προμήθεια καυσίμων Δήμου Θάσου

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την πρόσκληση υποβολής προσφοράς στα πλαίσια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την Προμήθεια καυσίμων Δήμου Θάσου Πρόσκληση-υποβολής-προσφοράς (1) ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 20180209-TEYD_v1.0 (1)
 9. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

  Comment
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Θάσος,01/06/2020 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                                                                                                           Αριθ.Πρωτ.:5235 . ΑΔΑ: Ω01ΗΩΡΔ-ΒΗΟ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Θάσου:   Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 7/Α/07-06-2010). Το άρθρο 206 του...
 10. Εκμίσθωση Κυλικείου Γυμνασίου–Λυκείου Λιμεναρίων Θάσου

  Comment
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: 64004 Θάσος Τηλ.: 2593350116                   Θάσος, 29/05/2020 Α.Π.:  48     Περίληψη διακήρυξης Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θάσου προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του κυλικείου Γυμνασίου–Λυκείου Λιμεναρίων Θάσου. Οι αιτήσεις-προσφορές θα υποβάλλονται στα...