Δήμος Θάσου


 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2023: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη συνολικά 24 ατόμων, 7μηνης διάρκειας στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Θάσου

  Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από τις 21/06/2023 έως και τις 30/06/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα) συνολικού αριθμού είκοσι τεσσάρων  (24) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θάσου με χρονική διάρκεια επτά...
 2. Διακήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου του Δήμου Θάσου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2023 – 2024»

  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου του Δήμου Θάσου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2023 – 2024» μελετη 2020 2023 signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ Εφημεριδα Ευρωπαικων ΚΗΜΔΗΣ
 3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (2η)

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ   Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ   ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 2η δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, στα τμήματα του παρακάτω πίνακα:   Α/Α ΘΕΣΗ...
 4. Έναρξη υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη συνολικά 4 ατόμων, 4μηνης διάρκειας στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θάσου

  Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει, την έναρξη υποβολής αιτήσεων από τις 01/06/2023 έως και 06/06/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας στο Δήμο Θάσου, στον εξής κλάδο/ειδικότητα : Τέσσερα  (4) άτομα ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων/  ΥΕ Εργατών Γενικών...
 5. ΣΟΧ 1/2023 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ (ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ)

  ΣΟΧ 1/2022 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ (ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 102 (ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ)-, ΣΟΧ 1-2023, ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 103, – ΣΟΧ 1-2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 104, – ΣΟΧ 1-2023 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΚΑΙ ΥΕ – ΣΟΧ 1-2023  
 6. Διακήρυξη για την Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Δήμου Θάσου (Έτοιμο Σκυρόδεμα)

  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Δήμου Θάσου (Έτοιμο Σκυρόδεμα)” ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΠΕΤΟ_S ΤΕΧΝΙΚΕΣ_s (1) (2)
 7. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ   Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ   ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, στα τμήματα του παρακάτω πίνακα:   Α/Α ΘΕΣΗ ΤΙΜΗ...
 8. Διακήρυξη του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Θάσου»

  Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης του έργου: “Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Θάσου” Προϋπολογισμού 1.109.579,71 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% Χρηματοδότηση: ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  («Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769))   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Βελτίωση Οδικής...
 9. Προκήρυξη του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΙΝΟΥ & ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΤHΣ ΔΚ ΠΡΙΝΟΥ»

  Ο Δήμαρχος Θάσου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΡΙΝΟΥ & ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΤHΣ ΔΚ ΠΡΙΝΟΥ», προϋπολογισμού 4.500.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.   1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θάσου Στοιχεία...
 10. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2023: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη συνολικά 33 ατόμων, 7μηνης διάρκειας στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Θάσου

  Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από τις 10/05/2023 έως και τις 19/05/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα) συνολικού αριθμού τριάντα τριών  (33) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θάσου με χρονική διάρκεια επτά...