Δήμος Θάσου


 1. Πρόσκληση υποβολής προσφορών: «Ασφάλιστρα των Μεταφορικών Μέσων και των Μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου»

  Σας καλούμε να υποβάλετε προσφορά για  την παροχή υπηρεσίας «Ασφάλιστρα των Μεταφορικών Μέσων και των Μηχανημάτων των Υπηρεσιών του Δήμου» η οποία θα είναι σύμφωνη με τις από 17/05/2021  τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν από την υπηρεσία μας και επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση . Προσφορές θα γίνονται δεκτές έως και 31-05-2021 ...
 2. Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη 11 Ναυαγοσωστών στον Δήμο Θάσου, διάρκειας 4 μηνών

  Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από 12/05/2021 έως και 17/05/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας,  για  την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών, κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητα: Κλάδος Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονική διάρκεια ΔΕ Ναυαγοσώστων              11 01/06/2021-30/09/2021...
 3. Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Τριάντα Δύο (32) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2021

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Θάσου:  Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν.3584/2007 περί πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/24-05-2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών...
 4. Προκήρυξη: «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΜΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», προϋπολογισμού 795.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

  Προκήρυξη Ο Δήμαρχος Θάσου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΜΑΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», προϋπολογισμού 795.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.   1.Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θάσου Στοιχεία επικονωνίας: Οδός : ΠΙΕΡ...
 5. Προκήρυξη: «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ – ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», προϋπολογισμού 2.750.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

  Προκήρυξη Δήμαρχος Θάσου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ – ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ», προϋπολογισμού 2.750.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 1.Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θάσου Στοιχεία επικονωνίας:  Οδός  : ΠΙΕΡ ΝΤΕ...