Δήμος Θάσου


 1. Διακήρυξη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 16m3» στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 16m3» στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ_ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ_ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ_16ΚΜ_16-12-2022_s διακηρυξη απορριμματοφορο κημδης
 2. Διακήρυξη του έργου: «Αποπεράτωση Δημαρχιακού Καταστήματος»

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο Δήμος Θάσου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποπεράτωση Δημαρχιακού Καταστήματος», με προϋπολογισμό 3.500.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 1.239.195,44 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), χωρίς Αναθεώρηση και ΦΠΑ...
 3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2022 ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                              Θάσος:   05-12-2022 Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ»                    Αριθ. πρωτ.:  1391 ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ                                                                   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ – Β ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Το Ν.Π.Δ.Δ. « ΔΗΜΑΡΩΓΟΣ » Δήμου Θάσου, ανακοινώνει...
 4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 5/2022 Πρόσληψη προσωπικού στην Υπηρεσία Καθαριότητας Δήμου Θάσου

  Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει τους πίνακες κατάταξης, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα) συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θάσου με χρονική διάρκεια έξι (6) μήνες για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:...
 5. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΣΟΥ» (ΦΑΣΗ Β’)

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Του έργου  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΑΣΟΥ» (ΦΑΣΗ Β’)  Ο Δικαιούχος Δήμος Θάσου διακηρύττει ότι την 13 του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) και την 20 του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2022...
 6. Διακήρυξη διαγωνισμού με τίτλο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ”

  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού με τίτλο: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ” s ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ
 7. Προκήρυξη του έργου «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ)»

  Προκήρυξη Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου: «AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ)», προϋπολογισμού 99.930,44 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΟ...
 8. Προκήρυξη του έργου «ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΑΛΩΣΗΣ Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ)»

  Προκήρυξη Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού, στο πλαίσιο ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου, για την κατασκευή του έργου: «ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΣΓΕΙΑΛΩΣΗΣ Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ)», προϋπολογισμού 149.969,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%   1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία...
 9. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2022: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη συνολικά 20 ατόμων 6μηνης διάρκειας στην Υπηρεσία Καθαριότητας

  Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από τις   02/11/2022 έως και τις  11/11/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα) συνολικού αριθμού είκοσι  (20) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Θάσου με χρονική διάρκεια έξι (6)...
 10. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ, ΕΠΟΧΙΚΩΝ Ή ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 206 ΤΟΥ Ν.3584/ (Αριθ. Πρωτ.:22787/19-10-2022) [ΑΔΑ:6ΧΜΠΩΡΔ-ΙΦΕ]:Έναρξη υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού συνολικά Τεσσάρων (4) ατόμων πλήρους απασχόλησης με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στην υπηρεσία καθαριότητας.

  Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων από τις 20-10-2022 έως και στις  24-10-2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για  την αντιμετώπιση έκτακτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών, κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητα: Κλάδος Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρονική διάρκεια ΥΕ Εργάτες/ Εργάτριες Καθαριότητας (Συνοδοί...