Δήμος Θάσου


 1. Διαγωνισμός με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 16m3» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 16m3» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ_ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ_ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ_16ΚΜ_30-01-2020 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ 20180209-TEYD_v1.0
 2. Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου (κτιρίου) στην Κοινότητα Λιμεναρίων Θάσου για την στέγαση του υπό ίδρυση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών

  Comment
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Μισθώσεων Πληροφ. Βερζαμάνη Ευδοξία ΤΗΛ: 2593350118 FΑΧ: 2593022104 Ε-mail: eudoxiaver@gmail.com Πιέρ Ντε Βαμπέζ 7 Τ.Κ 64004 Θάσος Θάσου                 Θάσος, 11/02/2020 Α.Π.: 1578                     Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου (κτιρίου)...
 3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΑΣΟΥ, Τ.Κ. ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΘΑΣΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΠΡΙΝΟΥ ΘΑΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ – ΑΠΟΛΗΨΕΩΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

  Comment
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΤΜΗΜΑ: Περιβάλλοντος Γραφείο: Δασών και Φυσικών Πόρων Ταχ. Δ/νση: 64004 ΘΑΣΟΣ Πληροφορίες: Τσούπρα Στέλλα Τηλέφωνο: 2593350149 Fax: 2593022104 E-mail: tsoupra@thassos.gr ΑΔΑ: 6ΖΔΗΩΡΔ-ΓΥΥ Θάσος    28 / 01 / 2020 Αριθ. Πρωτ.: 956              ...
 4. Διαγωνισμός με τίτλο«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ espd-request-v2 ΜΕΛΕΤΗ_ΟΧΗΜΑΤΑ2_ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ_16-10-2019_signed ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ_s
 5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 3/2019 (για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)

  Comment
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               Θάσος,19/12/2019  ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                              Αριθμ. Πρωτ.:15772 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                                                                                                    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ           Ο Δήμος Θάσου, που εδρεύει στη Θάσο Θάσου Ν. Καβάλας , ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ανταποδοτικού χαρακτήρα) συνολικού αριθμού Τριάντα  (30) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών...
 6. Διακήρυξη του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΙ  ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ”

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο”ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΙ  ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ” signed μελετη ΚΑΥΣΙΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ – ΚΑΥΣΙΜΑ_s ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ espd-request-v2 espd-request-v2
 7. Διακήρυξη διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ”ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΓΚ ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ”

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για τη διακήρυξη του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ”ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΓΚ ΧΡΥΣΗΣ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ” ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 8. Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή/ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή/ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ_ΟΧΗΜΑΤΑ_ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ Τ.Ε.Υ.Δ.  
 9. Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας «Ταχυμεταφορές» (Μεταφορά αλληλογραφίας)

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας «Ταχυμεταφορές» (Μεταφορά αλληλογραφίας) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ τεχνικές προδιαγραφές
 10. Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη

  Comment
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:6ΜΤΨΩΡΔ-Χ2Τ Θάσος, 09-09-2019 Αρ. Πρωτ. 10397   Ταχ. Δ/νση: Θάσος Θάσου Ταχ. Κωδ.: 64004 Πληροφορίες: Σ. Δρακόντου, Β. Μέτσικας Τηλ.: 2593350133, 2593350140 ΦΑΞ: 2593022104 e-mail: s.drakontou@thassos.gr v.metsikas@0687.syzefxis.gov.gr   ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Για την...