Δήμος Θάσου


 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Ασφάλεια παραλιών – Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2019»

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή της Υπηρεσίας “Ασφάλεια  παραλιών – Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2019” ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ (Επιδιορθωμένο)
 2. Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την την παροχή της Υπηρεσίας «Ασφάλεια  παραλιών – Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2019»

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την την παροχή της Υπηρεσίας «Ασφάλεια  παραλιών – Ναυαγοσώστες Δήμου Θάσου έτους 2019» ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ διακηρυξη κημδης espd-request-v2  
 3. Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Θάσου

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών του Δήμου Θάσου: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΥΔ pdf ΤΕΥΔ html
 4. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΤΣΙΛΕΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ»

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΤΣΙΛΕΣ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ» ΜΕΛΕΤΗ διακηρυξη (1) DD_116_TEYD_NEO 4-Οικονομική Προσφορά  
 5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ”ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΟΣ”

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ TEYD_ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ_ΠΛΑΤΕΙΑΣ_ΣΚΑΛΑΣ_ΣΩΤΗΡΟΣ  
 6. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ “ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΤΟΥ-ΠΕΥΚΑΡΤΙΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)”

  Comment
  Στα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία θα βρείτε  τα έγγραφα που αφορούν τον διαγωνισμό και την διαδικασία:   1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΣ ΠΟΤΟΥ 2019 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΣ ΠΟΤΟΥ 2018 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5-ΠΡΟ-LYMATA-POTOS-2019 6-ΤΙΜΟ-LYMATA-POTOS-2018 7-ESY-LYMATA-POTOS-2018 8-.ΤΡΤ-LYMATA POTOS-2018 9-TEXN-POTOS-LYMATA-2019 10-ΥΔΡ-YP-POTOS-LYMATA-2018 11-SAY-LYMATA POTOS-2018 12-FAY-LYMATA POTOS-2018
 7. Προμήθεια Σωλήνων αποχέτευσης όμβριων υδάτων

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη του διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια Σωλήνων αποχέτευσης όμβριων υδάτων” ΜΕΛΕΤΗ ΣΩΛΗΝΕΣ 2019 20180209-TEYD_v1.0 (5) ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ κημδησ
 8. Περίληψη διακήρυξης 2ης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκποίηση παράνομα εξορυχθέντων ογκομαρμάρων

  Comment
  Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη 2ης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκποίηση παράνομα εξορυχθέντων ογκομαρμάρων  ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2ης ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣi-ok Η ανωτέρω επαναληπτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε συνέχεια της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκποίηση παράνομα εξορυχθέντων ογκομαρμάρων τα τεύχη της οποίας θα βρείτε συνημμένα στην παρακάτω διεύθυνση: https://www.thassos.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7/  
 9. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΗΣ “ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ”

  Comment
  Στα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία θα βρείτε την μελέτη, τη διακήρυξη και την περίληψη διακήρυξης του διεθνή μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου της “Θάσος Δημοτική ΑΕ”.   ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 10. Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκποίηση παράνομα εξορυχθέντων ογκομαρμάρων

  Comment
    Ενημερωθείτε από τα παρακάτω επισυναπτόμενα αρχεία για την διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκποίηση παράνομα εξορυχθέντων ογκομαρμάρων  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣi-ok Η ανωτέρω επαναληπτική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε συνέχεια της δημοπρασίας για την εκποίηση παράνομα εξορυχθέντων ογκομαρμάρων τα τεύχη της οποίας θα βρείτε συνημμένα στην παρακάτω διεύθυνση: https://www.thassos.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%80%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7/