Δήμος Θάσου


 1. Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 24-07-2020

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Θάσος, 20-07-2020 ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                            Αριθ. Πρωτ.: 7949 ΔΗΜΟΣ   ΘΆΣΟΥ                                                                                Αριθ. Συνεδρ.: 6η ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ   ΠΡΟΣ κ. Στρατηγέντα Σωτήριο κ. Πυρήνα Ευστράτιο κ. Πιπίνη Δημήτριο κ. Ψαλίδα Νικόλαο κ. Λαμπρινίδη Λάμπρο   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του...
 2. Πρόσκληση σε «δια ζώσης» κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής- 05-06-2020

  Comment
  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Θάσος, 01-06-2020 Αριθ. Πρωτ.:5231 Αριθ. Συνεδρ.: 4η   ΠΡΟΣ κ. Στρατηγέντα Σωτήριο κ. Πυρήνα Ευστράτιο κ. Μάριο Δημήτριο κ. Πιπίνη Δημήτριο κ. Ψαλίδα Νικόλαο κ....
 3. Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 20-05-2020

  Comment
  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Θάσος, 19-05-2020 Αριθ. Πρωτ.: 4694 Αριθ. Συνεδρ.: 3η   ΠΡΟΣ κ. Στρατηγέντα Σωτήριο κ. Πυρήνα Ευστράτιο κ. Μάριο Δημήτριο κ. Πιπίνη Δημήτριο κ. Ψαλίδα Νικόλαο...
 4. Πρόσκληση σε «δια περιφοράς» και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής- 21/04/2020

  Comment
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Θάσος, 13–04-2020 Αριθ. πρωτ.: 3641 Αριθ. Συνεδρ.: 2η ΠΡΟΣ κ. Στρατηγέντα Σωτήριο κ. Πυρήνα Ευστράτιο κ. Μάριο Δημήτριο κ. Πιπίνη Δημήτριο κ. Ψαλίδα Νικόλαο κ. Λαμπρινίδη Λάμπρο Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του...
 5. “Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής- 17/02/2020”

  Comment
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                      ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                  ...
 6. Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 09/12/2019

  Comment
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                      ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                                                                         Θάσος,  04-12-2019                                                                                                               Αριθ. πρωτ.: 14703                                                                                                               Αριθ. Συνεδρ.: 10η                                                                                                                ΠΡΟΣ                                                                                   κ. Στρατηγέντα Σωτήριο κ. Πυρήνα Ευστράτιο κ. Μάριο Δημήτριο κ. Πιπίνη Δημήτριο κ. Ψαλίδα Νικόλαο κ. Λαμπρινίδη Λάμπρο   Π Ρ Ο Σ Κ Λ...
 7. “Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 12-11-2019”

  Comment
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                      ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 13277/05-11-2019   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Προς τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θάσου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 σας προσκαλούμε   σε τακτική συνεδρίαση...
 8. Πρόσκληση σύγκλισης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 04-10-2019

  Comment
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                      ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 11269/30-09-2019   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   Προς τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θάσου Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 σας προσκαλούμε   σε τακτική συνεδρίαση της...