Δήμος Θάσου


 1. Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» 20-7-2020

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ           ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                                                                                                                                Θάσος, 16 -7-2020                                                                                                                             Αριθ. πρωτ. : 7840                                                                                                                             Αριθ. Συνεδρ.:25η        ΠΡΟΣ      Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:   κ. Στρατηγέντας Σωτήριος κ....
 2. «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

  Comment
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ           ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                                                                                                                                                                                                                                             Θάσος,  01-06-2020                                                                                                                        Αριθ. πρωτ. : 5225                                                                                                                   Αριθ. Συνεδρ.:18η   ΠΡΟΣ   Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:   κ. Στρατηγέντας Σωτήριος κ. Τσολάκης Σταύρος κ. Πιπίνης Δημήτριος κ. Μανίτσας Δημήτριος κ....
 3. «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 )».

  Comment
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ           ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                                                                                                                                                                                                                                             Θάσος,  21-05-2020                                                                                                                        Αριθ. πρωτ. : 4833                                                                                                                   Αριθ. Συνεδρ.:17η      ΠΡΟΣ   Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:   κ. Στρατηγέντας Σωτήριος κ. Τσολάκης Σταύρος κ. Πιπίνης Δημήτριος κ. Μανίτσας Δημήτριος...
 4. «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)».

  Comment
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                                                                                                                                                                          ...
 5. «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)».

  Comment
                ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                                                                                                                                                                                                                                             Θάσος,  30-04-2020                                                                                                                        Αριθ. πρωτ. : 4028                                                                                                                   Αριθ. Συνεδρ.:15η   ΠΡΟΣ  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:   κ. Στρατηγέντας Σωτήριος κ. Τσολάκης Σταύρος κ....
 6. «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

  Comment
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                                                                                                                                                                                                                                             Θάσος,  23-04-2020                                                                                                                        Αριθ. πρωτ. : 3833                                                                                                                   Αριθ. Συνεδρ.:14η   ΠΡΟΣ  Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:   κ. Στρατηγέντας Σωτήριος κ. Τσολάκης Σταύρος κ. Πιπίνης Δημήτριος κ....
 7. Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής – 21/04/2020

  Comment
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Θάσος, 15-04-2020 Αριθ. πρωτ. : 3707 Αριθ. Συνεδρ.:13η ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: 1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος 2. κ. Τσολάκης Σταύρος 3. κ. Πιπίνης Δημήτριος 4. κ. Μανίτσας Δημήτριος 5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης...
 8. Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 8/04/2020

  Comment
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                                                                                                                                                                                  ...
 9. Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 6/04/2020

  Comment
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                                                                                                                                                                                  ...