Δήμος Θάσου


 1. Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 17/03/2020

  Comment
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                                                                                                                                                                                  ...
 2. Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 10/03/2020

  Comment
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                                                                                                                                                                                  ...
 3. Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 4/03/2020

  Comment
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                                                                                                                                                                                  ...
 4. Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 25/02/2020

  Comment
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                                                                                                                                                                                  ...
 5. Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 17/02/2020

  Comment
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Θάσος, 13/02/2020 Αριθ. πρωτ.: 1700 Αριθ. Συνεδρ.: 5η ΠΡΟΣ Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: 1. κ. Στρατηγέντας Σωτήριος 2. κ. Τσολάκης Σταύρος 3. κ. Πιπίνης Δημήτριος 4. κ. Μανίτσας Δημήτριος 5. κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης...
 6. Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 6/02/2020

  Comment
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                                                                                                                                                                              ...
 7. Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 27/01/2020

  Comment
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                                                                                                                                                                                  ...
 8. Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 20/01/2020

  Comment
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                                                                                                                                                                                 ...
 9. Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 15/01/2020

  Comment
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                                                                                                                                                                                 ...
 10. Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 30/12/2019

  Comment
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                                                                                                                                                                                 ...