Δήμος Θάσου


  1. Πρόσκληση τακτικής σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 04/10/2019

    Comment
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                                                                                                                                                                                 ...
  2. Πρόσκληση τακτικής σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής – 23/09/2019

    Comment
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ                                                                                                                                                                                 ...