Δήμος Θάσου


  1. Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 17-4-2024 (11η Συνεδρίαση)

    Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ                                                            Θάσος 12-04-2024 Αριθ. πρωτ.: 10.184 Αριθ. Συνεδρ.: 11η                                                                  ΠΡΟΣ...