Δήμος Θάσου


 1. «Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. Θάσου – 26/06/2018»

  Comment
  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 7259/25.06.2018   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Προς τον κ. Δημοτικό Σύμβουλο Θάσου 1.Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 2.Το αριθ. 7257/25.06.2018 έγγραφο...
 2. «Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. Θάσου – 20/06/2018»

  Comment
  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 7013/19.06.2018   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Προς τον κ. Δημοτικό Σύμβουλο Θάσου 1.Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 2.Το αριθ. 7012/19.06.2018 έγγραφο...
 3. “Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. Θάσου – 08/06

  Comment
  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 6434/07.06.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Προς τον κ. Δημοτικό Σύμβουλο Θάσου 1.Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 2.Το αριθ. 6432/07-06-2018 έγγραφο του...