Δήμος Θάσου


  1. Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 09-01-2022 (Ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής )

    Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η Μ Ο Σ Θ Α Σ Ο Υ Θάσος, 03-01-2022 Αριθ. Πρωτ.: 32 ΠΡΟΣ Δήμαρχο, κ. Κυριακίδη Ελευθέριο...