Δήμος Θάσου


  1. Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ. 10-09-2020

    Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ   ΘΆΣΟΥ  Θάσος, 10-09-2020 Αριθ. Πρωτ.: 10328  Αριθ. Συνεδρ.: 22η   ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο Θάσου κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου   ΚΟΙΝ. κ. Κούτλα Ιωάννη  ...