Δήμος Θάσου


  1. Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 20-03-2023 (5η Συνεδρίαση)

    Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ                                                            Θάσος 16-03-2023 Αριθ. πρωτ.: 4365 Αριθ. Συνεδρ.: 5η                                                                  ...