Δήμος Θάσου


  1. “Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θάσου στις 24.10.2019”

    Comment
    Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ Θάσος,  24-10-2019 Αριθ. πρωτ.: 12603  Αριθ. Συνεδρ.: 13η                                                                           ΠΡΟΣ                                                                  κ. Δήμαρχο Θάσου        ...
  2. «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 15-10-2019»

    Comment
    Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ  Θάσος,  10-10-2019                                                                                                 Αριθ. πρωτ.:11963                                                                                                                    Αριθ. Συνεδρ.: 12η                                                                           ΠΡΟΣ                                                                  κ. Δήμαρχο Θάσου κ. Δημοτικούς Συμβούλους...