Δήμος Θάσου


  1. Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 19-04-2021

    Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ                                                            Θάσος, 15-04-2021 Αριθ. πρωτ.: 5720 Αριθ. Συνεδρ.: 7η                                                                   ...
  2. Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 09-04-2021

    Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ                                                            Θάσος, 05-04-2021 Αριθ. πρωτ.: 5277 Αριθ. Συνεδρ.: 6η                                                                   ...