Δήμος Θάσου


 1. Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ. 10-09-2020

  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ   ΘΆΣΟΥ  Θάσος, 10-09-2020 Αριθ. Πρωτ.: 10328  Αριθ. Συνεδρ.: 22η   ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο Θάσου κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου   ΚΟΙΝ. κ. Κούτλα Ιωάννη  ...
 2. Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 31-08-2020

      Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α    Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ  Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ Θάσος,  27-08-2020 Αριθ. Πρωτ.:  9581                                                                                         Αριθ. Συνεδρ.: 21η...
 3. Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ. 21-08-2020

  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ Θάσος, 21-08-2020 Αριθ. Πρωτ.: 9296 Αριθ. Συνεδρ.: 20η ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο Θάσου κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου ΚΟΙΝ. κ. Κούτλα Ιωάννη   Ε Π...
 4. Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 21-07-2020

  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                         Θάσος,  17-07-2020 Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ                                                             Αριθ. Πρωτ.: 7878 Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ                                                               Αριθ. Συνεδρ.:  18η  ...
 5. Πρόσκληση σε σε «δια περιφοράς» και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου-29/05/2020Θάσου

  Comment
  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΆΣΟΥ Θάσος, 29-05-2020 Αριθ. Πρωτ.: 5171 Αριθ. Συνεδρ.: 13η   ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο Θάσου κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου ΚΟΙΝ. κ. Κούτλα Ιωάννη Ε Π...
 6. Πρόσκληση σε έκτακτη «δια ζώσης» κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου- 12/05/2020

  Comment
  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Θάσος, 12-05-2020 Αριθ. Πρωτ.: 4415 Αριθ. Συνεδρ.: 10η   ΠΡΟΣ κ. Δήμαρχο Θάσου κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου ΚΟΙΝ. κ. Κούτλα Ιωάννη   Ε...