Δήμος Θάσου


  1. Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 9-12-2022 (25η Συνεδρίαση)

    Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ                                                            Θάσος 05-12-2022 Αριθ. πρωτ.:25835 Αριθ. Συνεδρ.:25η   ΠΡΟΣ Δήμαρχο Θάσου...
  2. Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 9-12-2022 (24η Συνεδρίαση)

    Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ                                                            Θάσος 05-12-2022 Αριθ. πρωτ.: 25834 Αριθ. Συνεδρ.: 24η   ΠΡΟΣ...