Δήμος Θάσου


  1. Ισολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θάσου “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου” που αφορά στα οικονομικά έτη 2012-2018

    ‘Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία για τον ισολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θάσου “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου” που αφορά στα οικονομικά έτη 2012-2018: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ...
  2. Προϋπολογισμός εσόδων εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θάσου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου» για το οικονομικό έτος 2023

    Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενο αρχείο για τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θάσου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου», που αφορά στο οικονομικό έτος 2023. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023  
  3. Προϋπολογισμός εσόδων εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θάσου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου» για το οικονομικό έτος 2022

    Ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενο αρχείο για τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θάσου «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θάσου», που αφορά στο οικονομικό έτος 2022. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022