Δήμος Θάσου


 1. Ανώνυμη διαδικτυακή έρευνα διερεύνησης επιλογών κινητικότητας για τους κατοίκους του Δήμου Θάσου στα πλαίσια εκπόνησης Σχέδιου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

  Ο Δήμος Θάσου συμμετέχοντας στην παγκόσμια κινητοποίηση για το περιβάλλον και έχοντας στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών στη πόλη και στην ευρύτερη περιοχή της, πήρε την πρωτοβουλία να εκπονήσει Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), με στόχο την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του οδικού δικτύου και κάθε δημόσιου...
 2. Ενημερωθείτε για την “Τοπογραφική Αποτύπωση – Κτηματογράφηση Κάστρου Λιμεναρίων Θάσου¨ από τα συνημμένα αρχεία

  Comment
  Πίνακας Συντεταγμένων Σημείων Παρατηρήσεις Πολυγωνομετρίας   Επίλυση Πολυγωνικών Οδεύσεων  Τοπογραφικό Διάγραμμα Τεχνική Έκθεση Ταχυμετρία Διάγραμμα Κτηματογράφησης Διάγραμμα Πολυγωνομετρίας Σάρωση 18 Σάρωση 17 Σάρωση 16 Σάρωση 15 Σάρωση 14 Σάρωση 13 Σάρωση 12 Σάρωση 11 Σάρωση 10 Σάρωση 9 Σάρωση 8 Σάρωση 7 Σάρωση 6 Σάρωση 5 Σάρωση 4 Σάρωση 3...
 3. ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ “ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ”

  Comment
  Το παρακάτω σχέδιο αποτελεί τμήμα του συνολικού Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Θάσου. Στο συγκεκριμένο τμήμα το οποίο αναρτάται στο διαδίκτυο γίνεται αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο θα γίνεται η ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο Θάσου τόσο σε επίπεδο Δήμου όσο και σε επίπεδο...