Δήμος Θάσου


 1. “Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου – 03/03/2020”

  Comment
      Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ                                                             Θάσος,  28-02-2020 Αριθ. πρωτ.: 2406                                                                                            Αριθ. Συνεδρ.:...
 2. Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 24/02/2020

  Comment
      Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Ο Σ   Κ Α Β Α Λ Α Σ Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ                                                                                                                                                                    Θάσος,  20-02-2020          ...
 3. Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θάσου- 13/01/2020

  Comment
      Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ                                                                                                         Θάσος,  09-01-2020                                                                                                   Αριθ. πρωτ.: 255                                                                                                     Αριθ. Συνεδρ.: 1η       ΠΡΟΣ  κ. Δήμαρχο Θάσου κ....
 4. “Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 30-12-2019”

  Comment
      Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ                                                                                                         Θάσος,  24-12-2019                                                                                                Αριθ. πρωτ.:16070                                                                                                     Αριθ. Συνεδρ.: 19η                                                                      ΠΡΟΣ                                                             κ. Δήμαρχο Θάσου...
 5. “Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου 18/12/2019”

  Comment
    Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ                                                                                                         Θάσος,  13-12-2019                                                                                                Αριθ. πρωτ.: 15279                                                                                                     Αριθ. Συνεδρ.: 18η                                                                      ΠΡΟΣ                                                             κ. Δήμαρχο Θάσου...
 6. “Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 04-12-2019”

  Comment
    Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ   ΘΑΣΟΥ                                                                                                                         Θάσος,  04-12-2019                                                                                                               Αριθ. πρωτ.:14754                                                                                                               Αριθ. Συνεδρ.: 17η                                                                                                                ΠΡΟΣ                                                                                    κ. Δήμαρχο Θάσου                  κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου                                      ...