Δήμος Θάσου


 1. “Πρόσκληση σύγκλησης τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου – 19.11.2019”

  Comment
  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ                                                                                                         Θάσος,  13-11-2019                                                                                                Αριθ. πρωτ.: 13704                                                                                                     Αριθ. Συνεδρ.: 16η                                                                      ΠΡΟΣ                                                             κ. Δήμαρχο Θάσου κ....
 2. “Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 12/11/2019”

  Comment
  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ                                                                                                         Θάσος,  08-11-2019                                  ...
 3. “Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 12/11/2019”

  Comment
  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ               Θάσος,  08-11-2019                                                                                                 Αριθ. πρωτ.: 13449              ...
 4. “Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θάσου στις 24.10.2019”

  Comment
  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ Θάσος,  24-10-2019 Αριθ. πρωτ.: 12603  Αριθ. Συνεδρ.: 13η                                                                           ΠΡΟΣ                                                                  κ. Δήμαρχο Θάσου        ...
 5. «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 15-10-2019»

  Comment
  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Δ Η  Μ  Ο Σ   Θ  Α  Σ  Ο  Υ  Θάσος,  10-10-2019                                                                                                 Αριθ. πρωτ.:11963                                                                                                                    Αριθ. Συνεδρ.: 12η                                                                           ΠΡΟΣ                                                                  κ. Δήμαρχο Θάσου κ. Δημοτικούς Συμβούλους...